Fat Underground – zmeňme pohľad spoločnosti na plus size komunitu

Sedemdesiate roky minulého storočia so sebou priniesli okrem z dnešného pohľadu extravagantnej módy, pozitívnej hudby a celospoločenského uvoľnenia atmosféry aj mnohé feministické hnutia, ktoré bojovali za práva žien a menšín. No a obdobné organizácie začali prirodzene vznikať aj v rámci komunity plus size.

Hnutie za akceptáciu ľudí s nadváhou

Už koncom rokov šesťdesiatych sa v Amerike začalo formovať hnutie, ktoré si za cieľ kládlo zmeniť predsudky voči ľuďom trpiacim nadváhou a obezitou. Spoločenské nastavenie v tých rokoch bolo voči tejto časti obyvateľstva veľmi negatívne. Hnutie Fat acceptance movement (voľne by sa názov mohol preložiť ako Hnutie za akceptáciu ľudí s nadváhou) malo okrem politického významu aj rozmer akejsi sociálnej skupiny, ktorá združovala ľudí, ktorí sa kvôli svojej nadváhe ocitli na okraji spoločnosti.

Prvou akciou, ktorou toto hnutie začalo reflektovať svoje požiadavky smerom do spoločnosti bol protest, ktorý sa uskutočnil v roku 1967 v New York-skom Central Parku. Na proteste sa zúčastnilo asi päťsto ľudí, ktorí takto chceli poukázať na rozdielne nazeranie na ľudí s nadváhou a obezitou. Cez prsty sa na nich v to období pozerali okrem iných napríklad aj lekári či zamestnávatelia.

Nie je obezita, ako obezita

Pri hľadaní informácií o podobných hnutiach sa určite stretneš s definíciami, ktoré tieto organizácie nazývajú feministickými. Je pravdou, že ich členkami boli prevažne ženy. V prípade akceptácie obéznych ľudí totižto stojíme ako ženy pred problémom rozdielneho vnímania nadváhy u mužov a u žien.

Muž s nadváhou je dlhodobo vnímaný ako symbol prosperity a solventnosti. Väčšinové obyvateľstvo, ktoré nadváhou ani obezitou netrpí ich akceptuje jednoduchšie. Avšak ženu s nadváhou spoločnosť často krát popisuje ako zanedbanú, nestarajúcu sa o svoje zdravie a všeobecne sa ženy patriace do plus size komunity stretávajú s nižšou mierou pochopenia ako muži.

Hrozba alebo boj za práva plus size komunity?

Rovnako ako dnes, ani v sedemdesiatych rokoch neboli hnutia za akceptáciu ľudí z plus size komunity vnímané len pozitívne. Najmä lekári vyjadrovali mnohé pochybnosti o relevantnosti týchto organizácií a dokonca ich považovali za hrozbu. Obávali sa, že sa obezita stane normou, čo by mohlo mať za následok skorú mortalitu obyvateľstva na ochorenia spojené s nadváhou. To by malo samozrejme okrem spoločenských dopadov aj ekonomické dôsledky. Podobne ako v súčasnosti, a rovnako ako túto tému prezentuje navonok aj XelleLife, si hnutia bojujúce za akceptáciu ľudí s nadváhou uvedomujú zodpovednosť, ktorú so sebou nesie akási normalizácia obezity v spoločnosti.

Tieto organizácie preto nikdy nemali za cieľ vytvoriť z obezity a nadváhy normu. Ide skôr o snahu vytvoriť pre ľudí trpiacich týmito problémami prostredie, v ktorom budú môcť riešiť svoj problém ako celok, dostať sa až k jeho pôvodu a neliečiť tak len jeho dôsledky.

Fat Underground

Organizácia s názvom Fat Underground bola jedným z najvýraznejších hnutí zastupujúcich potreby ľudí z plus size komunity. Vznikla v sedemdesiatych rokoch v Los Angeles. Na rozdiel od iných hnutí sa nejednalo o politickú iniciatívu. Svojou činnosťou sa snažili poukázať na disfunkčný systému ako celok. Zvyšovali povedomie verejnosti o obezite a nadváhe, ale aj o zdravom životnom štýle a o tom, že tieto dve veci sa navzájom nevylučujú.

Dôležité je spomenúť, že hnutie Fat Underground sa zameriavalo aj na problematiku psychických ochorení, ktoré vo väčšine prípadov stoja za problémami obezity a nadváhy. No rovnako poukazovali aj na tie problémy, ktoré sú následkami života s nadváhou, ako je nízke sebavedomie alebo poruchy príjmu potravy.

Popri tomto hnutí vznikol z ich iniciatívy aj pol hodinový dokument, v ktorom členky organizácie Fat Underground reflektujú svoje problémy, ciele a požiadavky. Dokument si môžeš pozrieť tu.

Chýbala konzistentnosť a presah do súčasnosti

Nie nadarmo sa hnutia za akceptáciu ľudí s nadváhou často porovnávajú s feministickými organizáciami. Okrem faktu, že väčšinu ich členov reálne tvorili ženy, majú aj iné spoločné znaky. Rovnako ako pri feminizme, aj históriu Fat acceptance movement môžeme rozdeliť do akýchsi vĺn. Každá z nich mala svoje špecifiká, avšak vždy išlo o rovnaký problém, s prihliadnutím a konkrétne odlišnosti tej ktorej doby.

A práve dlhšie časové obdobia medzi jednotlivými vlnami boli zrejme kameňom úrazu pre toto hnutie. Mnohí odborníci považujú za najväčší problém práve nekonzistentnosť a problém akéhosi vyhorenia už po pár rokoch fungovania v každej vlne.

Poslednú, čiže tretiu vlnu môžeme datovať okolo roku 2000 avšak presah do súčasnosti akosi chýba. Nájsť môžeš množstvo menších skupín naprieč celým svetom, ale komplexné aktivity v podstate neexistujú. Obezita a nadváha nie je problém jednotlivcov, ale spoločnosti ako celku. Vyžaduje si zmenu prístupu k ľuďom trpiacim týmto problém a najme uchopenie obezity a nadváhy ako dôsledkov iných ochorení, či zlej informovanosti verejnosti.

Tieto problémy by nemali ostať vo vnútri komunity, ale mali by byť prijaté spoločnosťou. Takéto prijatie by bolo prospešné ako pre stranu členov plus size komunity, tak pre širokú verejnosť.

Veľa pozitívnej energie! Tvoja Mary  

Zdroje: obesitytimebomb.blogspot.com, sites.williams.edu, en.wikipedia.org

Ahoj VITAJ v XelleLife – priestore nie len pre plnoštíhle ženy, kde môžeš nájsť inšpiráciu a podporu na Tvojej ceste k sebavedomiu.
Volám sa Mary a ako redaktorka XelleLife Ti prinášam články (nie len) o úspešných plus size ženách, ale aj zaujímavosti z XXL sveta a inšpiratívne témy búrajúce mýty a stereotypy. Milujem spoznávanie nových vecí, no najlepšie mi je doma pod dekou s knihou v ruke. Celý náš život je hľadaním rovnováhy, tak verím, že aj moje články Ti v tom pomáhajú. Veľa pozitívnej energie!

Komentáře