Čo pomôže XL žene, keď je zneužívaná okolím?

Duchovná intimita je z nepochopiteľných dôvodov často krát zaznávanou témou. Ľudia je neprikladajú takmer žiadny dôraz aj napriek tomu, že na duchovnej a duševnej úrovni sme na zneužitie omnoho náchylnejší ako na tej fyzickej. V dnešnej dobe, keď je tok informácií o nás úplne mimo našej kontroly sme v mnohých situáciách málo obozretní a to sa nám môže vypomstiť.

Sme zneužívané častejšie?

Ženy? Nežnejšie pohlavie je náchylnejšie na zneužitie takmer vo všetkých aspektoch nášho života. Ak aj odhliadneme od fyzického zneužitia, ženy sú vo väčšine prípadov dôverčivejšie, menej vnímajú náznaky, ktoré mužom hneď ukážu či danému človeku veriť alebo nie no a v neposlednom rade sme my, ženy, jednoducho „ukecané“, takže občas povieme aj to, čo by sme nechceli. Samozrejme, neplatí to vždy a mnoho žien má výborný odhad na ľudí. A my ostatné im to môžeme len v dobrom závidieť.

Plus size ženy? Jedná sa o špecifickú skupinu žien. A nemusí z pravidla ísť len o ženy s veľkosťami XXL. A dokonca nemusí ísť vždy ani o ženy. Ide skôr o akúsi skupinu ľudí, ktorí boli často vyčleňovaní z kolektívu kvôli svojej odlišnosti. No a tu sa už títo ľudia väčšinou delia medzi tých, ktorí slepo príjmu hocijakú náklonnosť od takmer každého človeka len preto, lebo je to niečo, čo im v živote chýba a tých, ktorí zanevreli na ľudí úplne, kvôli predošlým sklamaniam.

Treba si vytýčiť hranice

Rozprávať by sme mali vždy len tak, aby bola téma rozhovoru pre nás príjemná a nespôsobovala nám stres. V prípade, že máš pocit, že Ťa niekto v dialógu tlačí do tém, ktoré rozoberať nechceš, nie je hanba rozhovor ukončiť alebo prejsť na inú tému. Vždy by si mala brať do úvahy ako dlho a ako dobre druhého človeka poznáš. Na škodu nie je ani vylúčiť z okruhu svojich priateľov tých, ktorí Ťa v minulosti už sklamali. Veď pri kamarátoch nejde o kvantitu ale o kvalitu.

Ako rozoznať nečestného človeka?

Ak ani Ty nemáš odhad na ľudí a cítiš sa nepríjemne pri nadväzovaní nových kontaktov, nezúfaj. Nie každý dokáže rozpoznať lož alebo nečestné chovanie. Dobrou správou je, že sa dá pomerne jednoducho naučiť ako takého človeka odhaliť. Stačí, ak si začneš všímať ľudí, s ktorými sa rozprávaš. Väčšina z nás pri nekalých úmysloch vykazuje znaky nervozity a jeho správanie tak nie je úplne prirodzené. Tu je zopár typov chovania, pri ktorých by si mala zbystriť pozornosť.

  1. Nepokojné sedenie alebo státie, človek nedokáže pokojne ostať na jednom mieste, má nutkanie pohybovať sa
  2. „Zlozvyky klamárov“ – k nim patrí napríklad uhládzanie si vlasov, hryzenie do pery, škrabanie si ucha alebo čela pri línií vlasov…
  3. Očný kontakt – ten buď nedokáže udržať a očami prechádza nepokojne po okolí, alebo naopak, počas celej doby rozhovoru sa Ti pozerá priamo do očí
  4. Prekrývanie zraniteľných častí tela. Už pri obyčajnom preložení rúk na hrudi by si mala spozornieť. Všímať si môžeš aj prekrývanie tváre alebo úst rukou vo zvýšenie miere počas diálógu.

Psychológovia radia spozornieť pri každej odchýlke od normálneho prirodzeného a uvoľneného správania sa. Ak človek klame, väčšinou sa tak urputne snaží vyzerať uvoľnený až to vyzerá neprirodzene. Aj napriek tomu, že teraz už vieš, ako odhaliť to, či sa rozprávaš s človekom, ktorý Ťa bude chcieť oklamať alebo dokonca zneužiť, nič netreba preháňať. Prílišná podozrievavosť Ti v živote nepomôže, len pri nej riskuješ úplnú izoláciu. V skratke, dôveruj, ale preveruj.

Komentáře